linkedin

The Healing Environment

Uitgangspunten bij de totstandkoming van de EBK oplossing REGIEzijn:

  • Veiligheid
  • Communicatie
  • Afleiding
  • Creativiteit

Doel is door de inzet van domotica de cliënt invloed uit te laten oefenen op zijn/haar omgeving. Uit onderzoek (uitgevoerd door de Parnassia Bavo Groep) blijkt dat dit leidt tot een korter verblijf en snellere normalisatie.

Hierbij zijn wij in staat om de gehele afwerking en inrichting van een EBK te realiseren. Vloeren, wandafwerking, multimedia/domotica, plafonds (met akoestische werking), inrichting (los of vast), etc. Indien gewenst kunnen wij dit volledig ‘turn-key’ uitvoeren.

Ook verzorgen wij de afwerking en inrichting van de aangrenzende ruimtes. Hierbij kan men denken aan voorruimtes, ‘time-out’ kamers, woonkamers, slaapkamers, etc. binnen de GGZ.

Andere toepassingsgebieden zijn gevangenissen, scholen, politiebureaus, ziekenhuizen, etc.