linkedin

Nuttige links

TNO Vednorm

Onderstaand de april dit jaar gepubliceerde TNO Veldnorm eenzame insluiting en de discussie die door MGv is gevoerd.

Op pagina 29 van deze norm staat de door ons gerealiseerde EBK bij de Parnassia Bavo Groep locatie Pallier aan de Monsterseweg in Den Haag.

Nuttige links:

Vastgesteld toetsingskader terugdringen separeren van de IGZ 2012-2013

De inspectie heeft de normen die in het rapport ‘Terugdringen separeren stagneert, normen vereist rondom insluiting van psychiatrische patiënten’ zijn geformuleerd, nader uitgewerkt in het toetsingskader in de bijlage.

Het toetsingskader is de basis voor het toetsingsinstrument,waarmee de inspectie in 2013 zal toetsen of de GGZ-instellingen aan de normen voldoen bij het terugdringen van Dwang en Drang. Vastgesteld toetsingskader terugdringen separeren van de IGZ 2012-2013