linkedin

Eltink Regie projecten

In 2010 heeft Eltink in samenwerking met de Parnassia Bavo Groep de eerste stappen gezet naar het realiseren van een separeerconcept met ‘Healing environment’ als leidraad. Op locatie Palier aan de Monsterseweg in Den Haag is de eerste EBK (Extra Beveiligde Kamer) met deze uitgangspunten gerealiseerd.

Inmiddels wordt dit concept als bijlage van de TNO veldnorm als passend  in de nieuwe norm omschreven.

Onderstaande referentieprojecten geven u een beeld van de mogelijkheden.